Waarom Free Future College?

Tijdens Free Future wordt programma geboden aan de hand van acht thema’s:diversiteit, migratie, mensenrechten, acceptatie, vrijheid van meningsuiting, veiligheid, seksuele vrijheid en economische vrijheid.

We plaatsen continue vrijheid ten opzichte van onvrijheid. We vertalen de onvrijheid van WOII naar de huidige tijd, de tijd waarin Oekraïne in oorlog is en mensen uit Syrië vluchten. We veroordelen niet, maar willen wel begrijpen en leren. We delen kennis en maken ruimte voor begrip. We bezien onze machteloosheid en reflecteren op wat we wel kunnen doen.We grijpen terug op voorbeelden uit het verleden, bezien waar we nu zijn en hoe dat voelt, en bespreken wat we willen en waar we van dromen of waar we bang van worden. We herdenken, en realiseren tegelijkertijd de mogelijkheid voor het formuleren van een ambitie. We geven handvatten om woorden te vinden, om gesprekken te voeren en met elkaar te delen. 

Wat is
Free
Future
College?

Diversiteit

Hashtag

Mensenrechten

Seksuele Vrijheid

De Verbinding

Migratie

Economische Vrijheid

Veiligheid

Acceptatie

Magazine 2023

Bekijk het Free Future Magazine van 2023!